IMG 20180308 154923

08

 

TUJUAN

Pi1M Dashboard merupakan satu aplikasi khas yang dibina untuk kegunaan komuniti setempat di sekitar Pusat Internet 1Malaysia (PI1M). Ia mengambil kira keperluan komuniti setempat dari segi perhubungan, pembelajaran, perniagaan, kesihatan dan juga pentadbiran. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan taraf sosio ekonomi setempat dan secara tidak langsung dapat merapatkan jurang digital antara komuniti bandar dengan luar bandar.

AKTIVITI

Pemeriksaan Kesihatan dengan menggunakan I-Health.  seramai 15 orang peserta elah menyertai bengkel my health pada kali ini.

Gambar Disini