IMG 20180507 140637

140518

TUJUAN

Pertandingan kuiz dalam aplikasi Dashboard Komuniti (DK) bertujuan untuk memastikan aplikasi DK ini sentiasa memberi manfaat kepada pengguna untuk berhubung antara komuniti dan senantiasa digunakan oleh komuniti. Pengguna juga akan di uji dengan soalan-soalan yang berkait dengan modul-modul yang terkandung dalam DK.

AKTIVITI

semua peserta mendaftarkan diri untuk menyertai pertandingan dashboard my shop pada kali ini. seramai 10 peserta yang mengambil bahagian. peserta perlu menjawab 20 soalan mengenai my shop dan keusahawanan. diharapkan semua peserta akan dapat memenangi pertandingan dashboard pada kali ini.

Gambar Disini