131018

IMG 20181013 152153

 

TUJUAN

Kelas Tuisyen matematik tahun2  telah diadakan bagi meningkatkan kefahaman peserta dalam mata pelajaran matematik.

AKTIVITI

seramai 10 orang peserta telah mengambil bahagian pada kelas kali ini. turut di ajar iaitu kg, menguji panghafalan sifir dan pengiraan. kebanyakkan para peserta masih lemah penguasaan dalam matematik dan pusat internet malaysia dengan adanya kelas ini dapat meningkatkan penguasaan pengiraan para peserta.

Gambar Disini