180119

IMG 20190118 155716

TUJUAN

Kelas membuat carta organisasi kelas telah dibuat bagi membantu para pelajar yang perlu membuat carta organisasi dalam kelas masing-masing.

AKTIVITI

seramai 10 orang telah menyertai kelas pada kali ini.carta organisasi kelas dibuat berdasarkan nama dan aliran kelas masing-masing. dalam kelas pada kali ini para peserta mendapat pelajaran baru bagi membuat carta bagi menentukan kedudukan organisasi kelas masing-masing.

Gambar Disini