140219

IMG 20190214 153232

TUJUAN

Kelas quizz online diadakan untuk memberi pendedahan dan kepekaan para pelajar tentang quizz yang dijalankan.

AKTIVITI

seramai 10 orang telah menyertai kelas pada kali ini.kelas quizz online diadakan  meningkatkan kepekaan  di kalngan para pelajar.

Gambar Disini