060319

IMG 20190306 165316

TUJUAN

Menjana pendapatan kerja atas talian.

AKTIVITI

Program eRezeki membolehkan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah, menjana pendapatan tambahan dengan melakukan tugasan-tugasan digital melalui platform crowdsourcing secara atas talian. Peserta eRezeki akan dipadankan dengan kerja-kerja digital bersesuaian dengan skil masing-masing.

Gambar Disini