Kemudahan Kesihatan merangkumi Hospital, Klinik Kesihatan dan Klinik Desa. Kemudahan ini disediakan mengikut hierarki di peringkat negeri, daerah dan tempatan.

 

Dasar pelaksanaan kesihatan adalah untuk menggalakkan dan menjamin masyarakat sihat dari segi fizikal dan mental. Kemudahan kesihatan disediakan bertujuan untuk menyalurkan perkhidmatan pencegahan, rawatan dan pemulihan. J

 

KLINIK KESIHATAN GONG BALAI

k5

 

 KLINIK KESIHATAN MERCHANG

k13