SISTEM PENDIDIKAN di malaysia… J

 

Sistem Pendidikan Kebangsaan di peringkat sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri daripada:-

 

 1. Pendidikan Prasekolah
  • Program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun;
 2. Pendidikan Rendah
  • Kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagitempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara lima hinggah tujuh tahun;
  • Ia terdiri daripada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan;
 3. Pendidikan Menengah
  • Pendidikan yang terdiri daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas;
  • Pendidikan menengah yang diadakan terdiri daripada :-

 

 1. sekolah akademik
 2. sekolah teknik dan vokasional
 3. sekolah kebangsaan agama
 1. Pendidikan Lepas Menengah
  • Pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah rendah dan menengah atas, tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi.
   • Sistem pendidikan yang ada di Kampung Merchang antaranya ialah seperti Sekolah Menengah, Sekolah Rendah, Tadika Kemas, Dan Pasti.

   • smkmt
   • PAPAN TANDA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERCHANG
   • sekolah menengah2
   • BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERCHANG
   • sekolah rendah1
   • SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN MERCHANG